İşletmelerin kalbi çalışanlarıdır. Çalışanların doğru tercih edildiği bir işletmede başarının yakalanma ihtimali oldukça yüksektir. Bu nedenle İnsan Kaynakları departmanları günümüzde büyük önem arz etmektedirler. İnsan Kaynakları geliştirdikleri uygulamalar ile işletmeleri için en doğru seçimi yapmak isterler. Önceleri bireylerin elde ettikleri başarı sonuçlarına göre yapılan değerlendirmelerde günümüzde yeni bir kavram ortaya çıkmış durumda “Yetkinlik Bazlı Değerlendirme.”

Önceleri bireyin mezun olduğu okul ve elde ettiği başarılar ile geçmiş deneyimleri çalışan tercihlerinde önemli bir yer tutarken, son dönemde bunların yanında yetkinlikler de ön plana çıkmıştır. Yetkinlikler maddi başarılardan daha çok kişinin davranışları ile ilgilidir. İş tanımı ve görev analizlerinin sonucunda belirlenen davranışlar, bu pozisyonda görev yapacak bireyin yetkinliklerini oluşturur.

Örneğin, Pazarlama Müdürünün liderlik yetkinliğinin derinliği, Pazarlama Uzmanınkinden daha ileri safhada olması beklenirken; Satış uzmanının teknik yetkinliklerinin raporlama yaptığı patronundan daha iyi safhada olması beklenir. Zira birinin stratejik yönetimle ilgilenerek yönetsel becerilere sahip olması beklenirken diğerinden operasyonel becerilere sahip olması beklenmektedir. Bu durum tabiki Pazarlama Müdürünün teknik yetkinliklerinin, altında çalışan uzmandan daha az olduğu anlamına gelmez; sadece firmanın ikisinden beklentileri farklıdır.

Yetkinlikler, davranışlar ile oldukça yakın ilişkide olmaları sebebiyle soyut kavramlarmış gibi düşünülebilir. Fakat, gözlemlemek ve ölçümlemek mümkündür. Bir ürünün boyutları, cetvel yardımıyla ölçülüp kolaylıkla saptanabilir. Satış Müdürünün mü yoksa Muhasebe Müdürünün mü daha müzakereci olduğuna dair ölçümü de kolay olmasa da sağlayacak cetvel, tartı gibi araçlar bulunmaktadır.

Yetkinlik Değerlendirme Nasıl Yapılır ?

Yetkinlik Değerlendirme Süreci, ülkemizde pek çok şirkette kağıt üzerinde veya excel tabloları ile yapılmaktadır. Bu da değerlendirme ve raporlama sürecinde iş yükünün ve harcanan zamanın çok yüksek olmasına neden olmaktadır. Zaman ve operasyonel maliyetlerin yüksekliği de Yetkinlik Değerlendirme Süreçlerinin verimini düşürmektedir.

Novartz Yetkinlik Değerlendirme Konusunda Neler Yapmaktadır.

Türkiye’de Yetkinlik Değerlendirme Süreçlerindeki olumsuz tabloyu işletmeler için avantaja çevirmek için Novartz, Türkiye’nin lider kuruluşlarına üretmiş olduğu özel yazılımları piyasadaki ihtiyaçlar doğrultusunda bir paket ürün haline getirdi.

SaaS (Software as a Service) yani yazılım kiralama modeli ile hayata geçirilen bu ürün, işletmelere uygun bütçeler ile yetkinlik değerlendirme hizmeti sağlamakla birlikte, süreci hızlandırarak hem zaman hem operasyon maliyetini de düşürmektedir.