loader

 

Image


 

Online Performans Değerlendirme

Öncelikle kullanılan sistem; şirket hedeflerinin, departmanlara ve çalışanlara yukarıdan aşağıya doğru paylaştırılarak, hedefe ulaşılmasını sağlayacak planlamaları yapma, bu planlamalar arasındaki iletişimi sağlama ve süreci denetlemesini sağlayacak bir sistemdir. Performans değerlendirme sistemiyle, hedef ve performans yönetimi çalışanlarınızın performansını merkeze koyarak, çalışanlarınızın en iyi performansı ortaya koyması için teşvik eder.

Hedef bazlı performans ağırlıklı olarak; organizasyonun hedeflerini ve gereksinimleri departmanlara ya da bireylere efektif bir şekilde dağıtabilir ve yönetebilirsiniz. Ağırlıklı ortalama, hedef ağacı, ölçek(puan skalası), izleme(ara değerlendirme) bazları ile çalışanın değerlendirmesini yaparak tüm sürece hakim olursunuz. Bu yöntemde şirket hedeflerinin, çalışanlara yetkinlik ve yeterliliklerine göre adil bir şekilde dağıtılarak gerçekleştirilmesi amaçlanır.

Her çalışanın görevine göre birden fazla hedefi olabilir. Çalışanlar yöneticileri tarafından verilen hedefler, gerçekleştirme, ortaya koydukları iş, ele ettikleri sonuçlara göre değerlendirilir. Çalışanların bireysel başarılarının yanında ekip içindeki başarı durumlarının belirlenmesi ve buna bağlı olarak görev ve yetki dağılımının sağlıklı yapılabilmesi açısından hedef bazlı performans değerlendirme sistemini kullandık.

Tüm sürecin tek bir portal üzerinden yönetiminin sağlanabildiği özel yazılım haline dönüşen bir performans değerlendirme modülü oluşturduk. Çalışanlar kendi hesaplarından kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak sisteme katılabilirler.

Sistemin Torun Metal’e sağladığı kazanımlar:

  • Çoklu dil desteği ile firmanın faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde süreci sorunsuz yönetilmesi sağlandı.
  • Bütünleşik performans süreci geçmiş performansı ölçümlerken, gelecekteki performansı da iyileştirir.
  • Hedef yönetimi sayesinde, çalışanların doğru iş hedeflerine fokuslanmasını sağlar.
  • Çalışanların sürekli geri bildirim ve koçluk alarak kendilerini geliştirmelerini ve başarılı olmalarını sağlar.
  • Bu sistem ile iyi liderler yetiştirir ve çalışanların bağlılığını artırarak performans anlamında gelişmesini sağlar.
  • Çalışan verimliliğini ve kapasitesini artırmayı hedefler.
  • Çalışanların performansının ve sonuçlarının objektif olarak ölçümlenmesine yardımcı olur.