loader

 

Image

Saha Ekip Yönetimi

Kurum içi ihtiyaçların karşılanması adına geliştirdiğimiz Saha Ekip Yönetimi yazılımı ile şirket içerisinde isteklerin ve iş akışlarının tek bir noktadan yönetilmesi en temel amacımızdır. Bu doğrultuda BS İlaç şirketinin Sipariş takibinden, Masraf yönetime, Ziyaret yönetime ve İzin yönetimine ilişkin tüm çalışmalarının portala işlendiği ve elde edilen veriler ışığında yöneticilere ilgili tüm analiz ve raporların yöneltilmesi sağlanmıştır.

BS İlaç şirketinin beklentilerine ilişkin geliştiren portal yazılımımınız özel web yazılım çözümlerimiz arasında yer almaktadır. Geliştirdiğimiz modülleri listeleyecek olursak;

 • Ziyaret Modülü
 • Kullanıcıların sisteme tanımlanması ve belli bir bölgeye atanmaları sonucunda kendilerine ait eczane ve doktor ziyaretlerine ilişkin planlamaların oluşturulabileceği ve takvim üzerinden tüm ziyaretlerin görüntülenebileceği alandır.

  Buna ek olarak ziyaret modülünde;

    Gerçekleşen herhangi bir satış olması durumunda sisteme tüm bilgiler kaydedilebilir,
    Günlük ziyaret planının yanı sıra gerçekleştirilmesi planlanan bir sonraki ziyaretle ilgili planlama yapılabilir,
    Planlanan ziyaret sonrasında kullanıcılara yapılması gereken ziyaretleriyle ilgili hatırlatıcılar eklenebilir,
    Gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilemeyen ziyaretle ilgili notlar alınabilir,
    Planlanan ve gerçekleşen ziyaretlerle ilgili takvim üzerinden görüntüleme yapılabilir,
    Ziyarete ilişkin alınacak notların yanında ilgili dokümanlar ve yapılacaklar listesi eklenebilir.

 • Sipariş Modülü
 • Kullanıcıların planlanan ziyaretleri sonucunda herhangi bir siparişin gerçekleşmesi durumunda ilgili tüm kayıtların sisteme işlenebileceği alandır. Alınan her sipariş için sipariş detay sayfasında Mal fazlası herhangi bir ürün olursa bu ürüne ait tanımları da bu modülde gerçekleştirebilirsiniz.

 • Masraf Modülü
 • Ay ve Yıl bazında yapılan tüm harcalamaların sisteme işlenebildiği ve elde edilen bilgiler doğrultusunda raporlamaların alınabildiği alandır.

 • İzin Modülü
 • Kullanıcıların aldığı ve alacağı izinlerin listelendiği, yeni izinlerin sisteme eklenebildiği alandır. Burada eklenen izinler ziyaret modülü ile orantılı olarak çalışır durumdadır ve kullanıcının belirlenen tarih aralığında izinli olması durumunda ziyaret modülünde uyarı verilmektedir.